Loading...

โปรดรอสักครู่ในขณะที่การร้องขอของคุณกำลังถูกประมวลผล
กรุณาอย่าปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
อบรม ฟรี
10,000
สิทธิ์

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบ 10,000 สิทธิ์แล้ว

ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน

ระหว่าง 22 - 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบ 10,000 สิทธิ์ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันเพื่อรับสิทธิ์โดยกดลิงค์ยืนยันที่ระบบจะส่งไปยังอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบทั้งใน INBOX และ JUNK MAIL)
ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 9 เมษายน 2567 เท่านั้น
ในวันที่ 1 มกราคม 2567 ระบบจะส่ง Username และ OTP ในการเข้าระบบครั้งแรก ไปยังอีเมล์ที่ผู้ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนไว้ โปรดตรวจสอบอีเมล์เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ในการอบรม
จำกัด 1 คน / 1 สิทธิ์
ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
* หมายเหตุ
  • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้